Cloudless® – technologie stratosferyczne

Bezzałogowe loty stratosferyczne. Badania i teledetekcja. Demonstrator HALE/HAPS.
fb.me/cloudless.tech